Gdje crni panther živi u divljini?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Crni panteri nalaze se u mnogim dijelovima svijeta. Ne primjenjuju se na određeni izgled. Crni panteri nazivaju predstavnike velikih mačaka, kao što su Leopard, Puma ili Jaguar, koji imaju rijetku crnu boju, umjesto karakteristične za bojenje ovih vrsta. Tamna varijacija boje najčešće se nalazi na leopardima i jaguarima. Crni leopardi pronađeni su u Kini, Mijanmar, Indiji, Nepalu i na malajski poluotoku. Te životinje imaju crnu boju uzrokovanu recesivnom mutacijom gena. Crni Jaguari su vidjeli u Južnoj Americi. Tamna boja Jaguarova rezultat je dominantne mutacije gena. Crni puma se ponekad nalaze u Sjevernoj Americi.