Gdje capibara živi?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

CAPYBARA, ili Watervail - polu-voda sisavci dolaze iz Južne Amerike. Žive u savannah ili gusti prašume u blizini ribnjaka, rijeka i jezera. To su vrlo društvene životinje koje obično žive s skupinama od 10 do 20 osoba, iako neke skupine imaju oko 100 osoba.

Kabine - najveći tip glodavaca na svijetu. Duljina njihovog tijela može biti oko 120 cm, a visina u širice do 50 cm. Srednja masa kapike se kreće od 34 do 45 kg. To su polu-voda sisavci s šapama na pločicama koje im pomažu manevar u vodi i premjestiti na meko blato. Dijeta Capybar sastoji se od raznih biljaka i vodenih biljaka. Oni žive u prosjeku od 8 do 10 godina, ali neki pojedinci sadržani u zatočeništvu do 12 godina.