Gdje živote: kopno, stanište i mapa?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Losi prebiva u sjevernim širinama Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Njihovo stanište uključuje prirodne taige zone i miješane listopadne šume u umjerenim i submerktičkim klimatskim pojasevima. Elk je najveći član obitelji jelena (Cervidae) i može doći do 2 m visine i mase na 800 kg.

Gdje živote: kopno, stanište i mapa?
Područje lososa na karti svijeta

Zbog njegovog rasta, loose radije odobrava na visokim biljkama i grmovima. Zimi se hrane borovom koševima, kao i lišaje i mahovine s kamenjem koristeći svoj jezik. Nakon sezonskog losa led može se moći susresti u jezerima, rijekama i močvarama, gdje se hrane vodenim biljkama.