Gdje živi skuns?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Prugasta skunks su porijeklom u Sjevernu Ameriku, uključujući i cijeli teritorij Sjedinjenih Država, Središnja regije Kanada i sjevernog dijela Meksika. Neke vrsteru.

Skunsi gradi svoje azile u 3 km od izvora vode i, u pravilu, nisu uklonjeni iz njihovih dnevnika na 0,8-4 km. Oni mogu živjeti na otvorenim prerijama, livadama, u šumama, pa čak iu blizini ljudskih naselja oko njihovog raspona.

Te životinje kopaju samostalno ili zauzimaju napuštene rupe Surkov i lisica. Skunsi također živi u šupljim trupcima, drvenim štulama i u podrumima pod zgradama.