Gdje se antarktik nalazi na karti svijeta?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Antarktika je kopno pokriveno led, koji okružuje Južni pol i prati južni ocean (kombinirani naziv južnih područja Atlantskog, Pacifičkog i Indijskog oceana). Ovo je peti najveći polje na planeti. Od antarktičkog poluotoka je regija karakterizirana najvišom prosječnom temperaturom na kontinentu, koja je još nešto niža od nule, ovaj niz sushi ostaje u velikoj mjeri neriješen, s izuzetkom međunarodnih istraživačkih postaja.

Gdje se antarktik nalazi na karti svijeta?

Iako se ljudi odražavaju na postojanje sushi na jugu planeta za mnogo stoljeća, samo u ranim 1820-ih sumnja da su potvrdili Rusi, britanski i američki istraživači. Unatoč činjenici da je u razdoblju od 1772. do 1774. godine, kapetan James Cook bio je bio u neposrednoj blizini obala Antarktika, nemogućno nemoguće da postane veće od južnog kontinenta.