Gdje žive lavovi?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Većina Lviv živi u Africi južno od Sahare. Azijska populacija lavova (s izuzetkom životinja sadržanih u zoološkim vrtovima) predstavlja samo nekoliko desetaka divljih značajki koje žive na području šume Girsa u Indiji.

Gdje žive lavovi?
Karta staništa Lviv

Lavovi žive po prinosima, koji su u biti velike skupine koje se sastoje od oko 12 žena, 2-3 mužjaka i njihovih mladunaca. Većina lavine u ponosu međusobno su povezane. Mlade ženke obično ostaju s ponosom da postignu pubertet, dok mužjaci napuste i stvaraju vlastite ponore. Umanjuju tuđe ponos, osvajajući dominantni muškarac. Važno je napomenuti da su ženke ponosa odgovorne za lov i kuhanje za sve članove svoje grupe.