Gdje žive piranha?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Prirodno stanište Pirani uključuje rijeke Orinoco, Guyana, Amazon, San Francisk, Paragvaj i Paranu u Južnoj Americi. Te rijeke imaju temperaturu vode od 23 do 30 ° C i prenose male čestice koje im daju mliječni bijeli pogled poznat kao bijela voda.

Piranhas cvjeta u rijekama Južne Amerike zbog fenomena koji se zove Pororoche, koji je karakterističan za rijeke smještene na višem terenu od oceana. Tijekom plimenja, došla morska voda stvara pritisak u uskim ustima rijeke, što dovodi do visokih valova koji se kreću uzvodno. Pororok ubija veliki broj životinja, pružajući idealne uvjete za hranjenje mesoždera piran.