Što je životni vijek vuka u divljini?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

U prosjeku, vukovi žive od 6 do 8 godina. Neki pojedinci koji žive u divljini imaju životni vijek do 13 godina, au zaštićenim područjima, vukovi mogu živjeti 16-17 godina.

Život u divljini je pun rizika koji utječu na njegovo trajanje. Post je jedan od glavnih uzroka smrti vukova, osobito među štencima. Vukovi dobivaju fatalne ozljede u teritorijalnim bitkama ili kada se bori protiv ruda. Oni također podliježu raznim bolestima kao što su parvovirus, šuga i vapnene bolesti koja ih oslabila i često dovode do smrti. Ljudi također predstavljaju posebnu opasnost dok se zadiraju na teritoriju vukova, uništavaju stanište tih životinja i lovemo ih.