Što je životni vijek morskog psa?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Prema PBS-u, prosječni životni vijek morskog psa na traku od 25 godina. Maksimalni životni vijek može varirati ovisno o vrsti. Morski psi obično žive mnogo dulje u divljini kao u zatočeništvu.

Najveći životni vijek kašterijeg morskog psa, koji može živjeti od 75 do 100 godina, dok se srodni plavi morski psi žive samo 15-16 godina. Veliki bijeli morski psi imaju životni vijek od 25 do 30 godina. Tiger Sharks živi oko 27 godina, ali, kao što znate, neki pojedinci su živjeli do 50 godina. Životni vijek morskog psa koji živi u zatočeništvu može se smanjiti dva puta.