Zabrana jela za jednokratnu uporabu

Francuska vlada razvija nove programe zaštite okoliša kako bi postao jedan od vođa u korištenju tehnologija i izuma povoljnih za okoliš do 2020. godine. Da biste to učinili, plastične posude za jednokratnu upotrebu i paketi zamijenjeni su analozima od materijala koji se brzo razgrađuju u prirodnom okruženju.

Zabrana jela za jednokratnu uporabu

Proizvođači plastičnih proizvoda osporavaju ovu inovaciju. Oni koriste sljedeći argument: proizvodnja ekološki prihvatljivih jela i kontejnera zahtijeva složene tehnologije koje mogu uzrokovati još veću štetu okolišu od korištenja plastike. Obje strane na svoj način, i riješiti ovu raspravu morate pronaći kompromis.