U sad-u je jelen uhvatio grad

U Ashlandu, smješteno u Oregonu, mještani su počeli pobijediti alarm: jelena dolazi u grad.

Većina građana je zabrinuta zbog činjenice da se ove šumske životinje ponekad ponašaju agresivno: slučajevi napada na ljude, pa čak i psi su zabilježeni.

U sad-u je jelen uhvatio grad
Jelen je uhvatio američki grad.

Lokalne vlasti još nisu poduzele radikalne mjere. Oni samo traže stanovnika da budu pažljiviji i ni u kojem slučaju ne hrane jelena, tako da nisu došli u urbanu osobu.

U bliskoj budućnosti, vlasti namjeravaju potrošiti "jeleni summit", gdje se planira riješiti problem s pritiskom: gdje dati jelena, smjestiti se u gradu.