Koja je životinja najveći mozak?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Cachelot je životinja s najvećim mozgom na zemlji. Njezin mozak teži oko 7-8 kg i može rasti do 1300 kubičnih centimetara u volumenu.

Iako Kashlota ima najveći mozak među svim predstavnicima faune našeg planeta, te se životinje ne smatraju najmanjim stvorenjima na svijetu. Intelekt više korelira sa strukturom mozga i omjerom mase mozga do mase tijela, a ne samo njegove veličine. Na primjer, ljudski mozak teži oko 1,4 kg, ali je potrebno veći postotak tjelesne težine od većine drugih životinja.