Koja je veličina bila najveći bijeli morski pas?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Postoje brojna odstupanja u veličini najvećeg bijelog morskog psa, koji je ikada uhvaćen, ali kanadski aclare istraživački centar tvrdi da je najveći, točno izmjeren bijeli morski pas uhvaćen 1988. na otoku Prince Eduard i imao je duljinu od 6 metara s a masa od oko 1900 kg. Prema znanstvenicima koji proučavaju morski život, rezultati mjerenja drugih uzrokujući morske pse izgledaju pretjerano ili pogrešno.

Već dugi niz godina, 7 metar-metar bijeli morski pas, uhvaćen od obale Malte, smatralo se najvećom kopijom, ali nedavne studije pokazuju da je njezina dužina pretjerana. Jedan od razloga zašto je teško točno mjeriti veliki bijeli morski pas, to je da se tijekom vremena životinja počinje dehidrirati i smanjiti kada voda napusti tijelo.