Koja je pustinja vruća na zemlji?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Pustinja jeftinog luta, koja se nalazi na jugoistoku Irana je Fresset pustinja na Zemlji, na temelju satelitskih izračuna, koji mjeri temperaturu cijele površine planeta. U 2005. godini u pustinji je registrirana rekordna temperatura koja je bila gotovo 71 stupnjeva Celzija (ili 159.3 stupnja celzijusa).

Druga je najtoplija temperatura u pustinjama - 58.2 stupnjeva Celzija (ili 136 stupnjeva celzijusa) zabilježeno je u Sahak gradu El Azizia (Libiji), 13. rujna 1922, Iako je u 2012. taj rezultat prepoznat u nepouzdanoj. Prije toga, zapis je bio 56.7 stupnjeva Celzija (ili 134 stupnjeva celzijusa), a registrirano je u regiji doline smrti u pustinji Mojave, na istoku Kalifornije, 10. srpnja 1913. Druge najtoplijeg pustinja svijeta uključuju Gobi (Kinu i Mongoliju) i Sonoru (SAD i Meksiko).