U cincinnati želi smanjiti populaciju jelena

U jesen ove godine prvi blagi pokušaj održava povećanje populacije bijelog repa jelena u Cincinnatiju, gradu na jugozapadu Ohio, SAD.

U studenom, Bijela Buffali korporacija, neprofitna organizacija, koja se temelji na razvoju istraživačkih programa vezanih uz životinje i divlje životinje, je idući u sterilizirati oko 40 ženskih stvari koje žive u Cincinnatiju, uključujući i na teritoriju Parka Clifton Mount oluja i rezervi Labuto Woods.

U cincinnati želi smanjiti populaciju jelena
U Cincinnatiju pokreće program kako bi se smanjio broj bijelog jelena.

Predsjednik tvrtke "Bijeli Buffalo" je rekao da će se, kao što se očekivalo, broj trbušnih jelena, nakon uspješnog programa, smanjit će se za 40 posto za sljedeće dvije godine.