Normalna ekološka situacija na yamalu

Već nekoliko godina na Yamalu traje studije u okviru programa za okoliš. Znanstvenici su došli do zaključaka da nema značajnih prijetnji koje mogu izazvati najjaču ekološku katastrofu. Tijekom ispitivanja uzimani su uzorci vode i zemljišta, proučavano je stanje flore i faune. Sadržaj štetnih tvari, posebno pesticida, ulja i fenola ne prelazi razinu normalnih pokazatelja. To sugerira da zagađenje biosfere nije značajno. Nema vidljivih promjena u atmosferi, hidrosferi i smanjenje populacija biljaka i životinja se ne očekuje.