Što je broj mišića u prtljažniku slona?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

COBRINKS oko 100.000 mišića. Osim funkcija nosa, slonovi ga koriste za zvukove, piti vodu i hvatanje raznih objekata, i velikih i relativno malih. Afrički slonovi imaju dvije govornike u obliku prsta na kraju trupa, dok azijski slonovi imaju samo jedan. Afrički slon može doseći visinu od oko 4 metra u grebena i masu preko 6 tona. Slonovi su herbi poborni sisavci i hrani se korijenima, biljkama, voćem, kao i kore drveća koje hvataju svojim mišićnim deblom. Oni ne trebaju značajnu snagu spavanja, jer se većina njihovog vremena provodi u stalnim migracijama i apsorbira veliku količinu hrane.