Kolumbijska policija spasila je psa koji je pao u olujni potok

Invertibilne kiše koje se nastavljaju u Kolumbiji, okrenuli rijeku Liburijan u moćni protok vode i prljavštine. U ovoj nekontroliranoj rijeci i ispostavilo se oslabiti tijekom kiše psa.

Životinja nije ni imala otpornost na seoski potok, a lavina za vodu je opetovano čak i bacila na kamenje.

Kolumbijska policija spasila je psa koji je pao u olujni potok
Spasenje olujnog psa u Kolumbiji.

Čini se da pas čeka vjernu smrt, ali na sreću nju (ili radije, bio je pas) primijetio je da policija koja je riskira vlastiti život pokušao spasiti psa.

Kada je životinja uspjela povući na obalu, pravi postupci oživljavanja. Kao rezultat toga, pas je došao u sebe i sada u dobrom zdravstvenom životu od svojih spavatelja.