Krokodili će čuvati indonezijske dilera droge

Vijesti su izrazili indonezijski anti-droge Agencija protiv droge prisilili su sve globalne medije. U ovoj zemlji vlasti su odlučile izgraditi neobičan zatvor u kojem će umjesto običnih čuvara biti ... krokodili.

Prema jednom od autora ideje, zubni gmazovi neće napustiti zaključenu priliku da pobjegnu. Usput, u tim "ne tako udaljeni" mjesta će služiti kažnjavanju tih kriminalaca koji su osuđeni za članke za stjecanje droga.

Krokodili će čuvati indonezijske dilera droge
U Indoneziji, kriminalci će čuvati krokodile.

Planirano je da se stavi za zaštitu zatvorenika tako mnogo gmazova kao dimenzije zgrade će omogućiti. Sada je zatvorski projekt u razvoju.