Koji pripada mesoždernim životinjama?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Životinje su grabežljive ili mesožderske životinje, čija se prehrana sastoji od drugih životinja. Prilagodba za mesoždernu prehranu uključuje razne lova ponašanja i razvoj metoda proizvodnje hvatanja. Na primjer, vukovi koriste zube za hvatanje žrtava, kandže i žabe duge jezike. Neke zmije (na primjer, zvecci) koriste otrov za ubijanje ili imobilizaciju njihovog plijena, a mnogi pauci stvaraju zamku iz paučine. Većina mesoždernih životinja je veće od njihovih potencijalnih žrtava, iako neki od najvećih predatora love još veće vrste, na primjer, tigrovi na bizonama orinu.

Mnogi poznati grabežljivci (na primjer, lavovi, fereti, vukovi) pripadaju odvajanju grabežljivih sisavaca. Ipak, zvijeri se također uzimaju u mnogim drugim odvajanjima ove klase životinja, uključujući među insektoroznim, kitove, tihim i manokratskim. Osim toga, nisu svi isključivo zvijeri i mogu biti.