U koje zemlje je rijeka amazon?

ODGOVOR:

ODGOVOR:

Rijeka Amazon i njezina glavna pritoka teče kroz sljedeće zemlje Južne Amerike: Penu, Venezuela, Ekvador, Bolivia, Kolumbija i Brazil. Najveći dio sliva rijeke nalazi se u Brazilu. Rijeka ima dužinu od oko 7.000 km, što ga čini zajedno s najdužom planetom rijeke. Rijeka Amazon počinje s stresom Caruasant, koji se nalazi u Andskom planinama Peru na nadmorskoj visini od više od 5 km i završava u Atlantskom oceanu. Najveća svjetska prašuma nalazi se u Amazon River Liwdshed. Na tom području postoje visoke temperature i česte kiše tijekom cijele godine.